Czy osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

„Umiarkowana niepełnosprawność a zasiłek pielęgnacyjny: czy wszyscy mają do niego prawo?” – Wiele osób z umiarkowaną niepełnosprawnością zastanawia się, czy kwalifikują się do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. W tym artykule przeanalizujemy, jakie są warunki i kryteria, które muszą spełnić, aby otrzymać tę formę wsparcia finansowego.

Read More